Začetna stran | Registracija | Prijava
 
 
 
Partner Plus Program
Datum objave 23.03.2015
Cisco Q3 promocije
 

Partner Plus Program

 
S CISCOM DO RASTI VAŠEGA POSLOVANJA IN DOSEGOVANJA VEČJE PROFITABILNOSTI VAŠEGA PODJETJA
 

Za uspeh proti konkurenci morajo ambiciozna podjetja izkoristiti vsako priložnost. Dosegati morajo maksimalen donos na sredstva vložena v tehnologijo, a hkrati omogočati zaposlenim hiter in učinkovit dostop do poslovnih orodij in informacij, ki jih potrebujejo. S pravimi pristopi bodo podjetja s Ciscom povečala svojo dobičkonosnost. Ste pripravljeni graditi na poslovni rasti, pridobivati nove kupce in povečati prodajo vašega podjetja hkrati pa spodbuditi na trgu prepoznavnost vašega podjetja in vaše prodajne ekipe? Če je vaš odgovor pritrdilen je Partner Plus program kot nalašč najboljši poslovni model za vas!

Partner Plus program omogoča partnerjem povečanje potenciala za njihovo hitrejšo rast in povečevanje donosnosti njihovega poslovanja. Aktualni statusi v Partner Plus programu so Partner Plus Aspire, Partner Plus Prestige in Partner Plus Elite. Nivo sodelovanja za prva dva nivoja programa poteka na relaciji partner in distributer, za zadnji nivo pa direktno na relaciji partner in Cisco. V kakšen nivo boste razporejeni je odvisno od vaših aktivnosti, ki jih boste izvajali z distributerjem in Ciscom ter kako velika bo vaša prodajna aktivnost.

PARTNER PLUS ASPIRE

Poslovanje in sodelovanje poteka med partnerjem in distributerjem, RRC BT d.o.o. Slovenija.

Poslovne priložnosti -> izobraževanja, ki jih distributer v sodelovanju s Ciscom pripravlja za svoje partnerje, podpora distributerja pri izvajanju partnerjevega poslovanja, organizacija letnega dogodka na katerem bo distributer s Ciscom pripravil »Partner Update srečanje« in partnerje informiral in izobrazil o vseh tehnično-prodajnih in marketinških novosti, demoCloud demonstracije in treningi.

Marketinške aktivnosti -> e-mailingi oziroma obveščanje o aktivnih marketinških promocijah in kampanjah, uporaba centralnega portala za pomoč pri poslovanju partnerja, marketinška pomoč s strani distributerja partnerju pri razvijanju njegovega poslovanja.

PARTNER PLUS PRESTIGE

Poslovanje in sodelovanje poteka med partnerjem in distributerjem, RRC BT d.o.o. Slovenija.

Poslovne priložnosti -> seminarji in izobraževanja (webinarji), prodajni in tehnični ter kombinirani: tehnično - prodajni izobraževalni seminarji, ocena partnerjevega stanja in svetovanje pri nadaljnjem poslovanju, pred-prodajna (pre-sales) pomoč in svetovanje partnerju njihovim končnim uporabnikom;

Marketinške aktivnosti -> podpora pri povpraševanju in pripravi ponudb (prodajna in tehnična podpora), razvoj ponudb in storitev partnerja s pomočjo distributerja, distributerjeva pomoč pri izvajanju partnerjevih marketinških aktivnosti, izobraževanja namenjena maksimalnemu izkoristku marketinških resursov;

Nagrade -> katalog servisnih storitev -> za dosego partnerjevega dobrega poslovanja, si bo partner izbral določene produkte in storitve iz kataloga.

KATALOG SERVISNIH STORITEV

Partner, ki bo s strani Cisca prejel povabilo v Partner Plus Prestige program na podlagi doseženih rezultatov, si bo lahko iz kataloga servisnih storitev izbral določene marketinške aktivnosti, ki jih bo izvajal s pomočjo distributerja.

 
Katalog storitev / vrsta storitve
Tehnični trening
Trajanje
1 dan
Katalog storitev / opis storitve
Partnerji bodo razdeljeni v tri kategorije: majhni partnerji, srednje - veliki partnerji in veliki partnerji. Majhni partnerji si bodo lahko izbrali tehnični trening v znesku 800 $, srednje - veliki si bodo lahko izbrali tehnični trening v znesku 1300 $, veliki partnerji pa trening v znesku 1600 $. Namen porabe sredstev je organizacija tehničnega šolanja za njihove prodajne potrebe. Trajanje tehničnega treninga je 1 dan.

Partnerske koristi programa

  • Večja prodaja;
  • Boljša tehnična podkovanost;
  • Varčevanje časa
Kaj lahko partner pričakuje?
Distributer - RRC BT d.o.o - se zavezuje, da bo vse aktivnosti, ki bodo dogovorjene na relaciji partner in distributer izpeljal odgovorno in v dogovorjenem času.
Zahteve distributerja do partnerja
Partnerji bodo imeli priložnost spoznavanja novih tehnologij in povečanje tehničnega znanja, ki jim bo pripomoglo k boljši in kvalitetnejši prodaji. Distributerju bo moral partner vnaprej javiti točno s katero tehnologijo se namerava pobližje spoznati, da bo distributer lahko v dogovorjenem času organiziral tehnično izobraževanje s Ciscom.
Pogoji sodelovanja
Tehnično izobraževanje bo potekalo izključno na Cisco tehnologijah. Informacije glede uspešnosti izobraževanja in podati informacijo distributerju o morebitnih potencialnih strankah, ki jih bo pridobil na podlagi na novo pridobljenega tehničnega znanja.
 
Katalog storitev / vrsta storitve
Po - prodajni inženiring
Trajanje
8 ur
Katalog storitev / opis storitve
Partnerji bodo razdeljeni v tri kategorije: majhni partnerji, srednje - veliki partnerji in veliki partnerji. Majhni partnerji si bodo lahko izbrali po -prodajni inženiring v znesku 800 $, srednje - veliki si bodo lahko izbrali inženiring v znesku 1300 $, veliki partnerji pa inženiring v znesku 1600 $. Namen porabe sredstev je organizacija po - prodajnega inženiringa za njihove prodajne potrebe. Trajanje po - prodajnega inženiringa je 8 ur. Partnerji bodo morali podati informacije za kateri projekt potrebujejo pomoč distributerjevega inženirja, ki bo z njihovo pomočjo poiskal za stranko najboljšo tehnološko rešitev.

Partnerske koristi programa

  • Večja prodaja;
  • Najboljša tehnološka rešitev za partnerjevo končno stranko;
  • Varčevanje časa pri iskanju rešitve
Kaj lahko partner pričakuje?
Distributer - RRC BT d.o.o - se zavezuje, da bo vse aktivnosti, ki bodo dogovorjene na relaciji partner in distributer izpeljal odgovorno in v dogovorjenem času.
Zahteve distributerja do partnerja
Partnerji bodo morali distributerju javiti projekt na katerem želijo izkoristiti storitev iz kataloga - po - prodajni inženiring. Prav tako bo moral partner zagotoviti ostale tehnične informacije distributerju (dostop do omrežja stranke) v kolikor bo to ugotovljeno s strani distributerja.
Pogoji sodelovanja
Partner mora zagotoviti vse potrebne pogoje za uspešno izvedbo s stranko. Stranka mora dovoliti dostop do njihovega omrežja. Partner se mora dogovoriti o času in kraju izvedbo s stranko in distributerjem in se držati vseh potrebnih rokov za nemoteno izvedbo.
 
Katalog storitev / vrsta storitve
Organizacija dogodka
Trajanje
3 mesece
Katalog storitev / opis storitve
Partnerji bodo razdeljeni v tri kategorije: majhni partnerji, srednje - veliki partnerji in veliki partnerji. Majhni partnerji si bodo lahko izbrali organizacijo dogodka v znesku 800 $, srednje - veliki si bodo lahko izbrali organizacijo dogodka v znesku 1300 $, veliki partnerji pa v znesku 1600 $. Namen porabe sredstev je organizacija dogodka za partnerje za njihove prodajne potrebe.

Partnerske koristi programa

  • Večja prodaja;
  • Večja prepoznavnost na trgu
  • Varčevanje časa glede organizacije
Kaj lahko partner pričakuje?
Distributer - RRC BT d.o.o - se zavezuje, da bo vse aktivnosti, ki bodo dogovorjene na relaciji partner in distributer izpeljal odgovorno in v dogovorjenem času.
Zahteve distributerja do partnerja
PPartner mora zagotoviti informacije o dogodku, kakšne vrste dogodek želi pripraviti, temo dogodka, število udeležencev, čas in kraj izvedbe dogodka.
Pogoji sodelovanja
Partner mora distributerju po končanem dogodku sporočiti prodajni odziv in prodajne možnosti, ki so nastale s pomočjo organiziranega dogodka.
 
ciscoteam@rrc-bt.com

 
 

 

 
Posete 1139
 
 
 
Storitve in podpora
Storitve in podpora